Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met het bestuur ( zie bovenstaande link)


Voor nadere info over het pleinfeest kunt u contact
opnemen met Arie de Breedeze website is momenteel onder constructie en bevat momenteel slechts beperkt info